א. כל הרוכש מוצר באתר http://www.scosmetic.co.il/ ("שקד קוסמטיק") 

רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן"). 

ב. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה לשקד קוסמטיק באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות של שקד קוסמטיק באתר. 

להזדהות ומשלוח הודעת ביטול לחץ כאן. (הוספת קישור)

ד. תוצאות הביטול עקב פגם:

במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי –אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה . 

במקרה של אי- אספקת המוצר , החיוב יתבטל ללא גביית תשלום נוסף.

במקרה של פגם במוצר, יש להחזירו באריזתו המקורית לרשות הספק אשר פרטיו יימסרו לכם על ידי שקד קוסמטיק ("הספק").

ה. תוצאות הביטול שלא עקב פגם או איחור באספקה:

מפעילת האתר רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי איחור באספקה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪  לפי הנמוך מביניהם .

היה והמוצר הגיע לביתכם וברצונכם להשתמש בשירותי ההחזרה של שקד קוסמטיק תשלמו דמי החזרה בנוסף לדמי הביטול.

ו. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים ד' ו-ה' לעיל, במקרה שהעסקה שבוטלה בהתאם להוראות סעיף ב' לעיל,  הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר הוחל במתן השירות לפיה, תחויב בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול.

בנוסף, במקרה שהורכב בביתך על ידי שקד קוסמטיק לצורך מתן שירות לפי העסקה,

 תהיה שקד קוסמטיק רשאית לגבות ממך תשלום בשל הוצאות ההתקנה,  בסכום שלא יעלה על 200 שקלים חדשים.  

ז. דעו: החזרת מוצרים תתקבל באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

ח. לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בגין הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק